Den här bloggen handlar om Sörgårdens Förskola som har fyra avdelningar, Blåbäret & Lingonet som är två yngrebarnsavdelningar, samt Hallonet och Smultronet som är två äldrebarnsavdelningar. Hos oss finns ett rikt och varierat material som är tillgängligt för barnen utifrån ålder, intresse och förmåga. På Sörgården vill vi att alla ska känna sig välkomna. Alla barn och vuxna ska trivas och ha roligt tillsammans, det är en förutsättning för utveckling och lärande. Följ oss gärna här på bloggen och kolla vad vi gör och njut av härliga bilder.

tisdag 26 juni 2018

Glad sommar!

Hej alla glada! 

Nu tar bloggen sommarlov och startas upp i höst igen.

Vi vill tacka alla vårdnadshavare och barn för denna termin och önskar er en underbar sommar! 

Bildresultat för sommarlov

onsdag 13 juni 2018

Kvalitetsenkät för vårdnadshavare på Sörgårdens förskola
2018
Först vill vi tacka för att ni tar er tid för denna enkät och hjälper oss i arbetet med att förbättra vår verksamhet. Här nedan har vi gjort en sammanfattning och analys av enkätsvaren. Det är ca 80% av er föräldrar som har svarat vilket vi är väldigt tacksamma för, resultatet är ett viktigt verktyg för oss att ha som underlag när vi jobbar med verksamhetens utveckling och en ökad kvalité.
Denna sammanfattning och analys kommer vi också att använda när vi planerar verksamheten inför nästa läsår. Det skulle vara värdefullt för oss att ni även i framtiden tar er tid att besvara likabehandlingsenkäten också, då det är en möjlighet för er att föra fram era reflektioner kring verksamheten. Resultat och kommentarer analyseras och blir ett viktigt underlag för kommande läsår.
Trygghet

Vårdnadshavarna efterlyser mer information om sina barns dag och verksamheten i övrigt. Även mer struktur och tydligare regler efterfrågas. Positivt är dock att vårdnadshavarna upplever att barnens trygghet och trivsel har ökat i förskolan. Vi ser en försämring i resultatet på punkten ”alla barn ges samma förutsättningar på mitt barns förskola” men då svarsfrekvensen på Likabehandlingsenkäten var så låg och det inte finns så många kommentarer eller förslag från vårdnadshavarna vill vi gärna få in fler av era tankar kring detta för att kunna utveckla arbetet kring området.
Kunskap:
Många av våra familjer upplever att vår förskola väcker barns lust att lära och i enkäten kan vi utläsa att vårdnadshavarna ser att vi arbetar med olika teman och projekt, dock har vi fått till oss att vi behöver bli bättre på att informera om arbetet kring detta. Över huvud taget mer information efterfrågas och även en bättre struktur behövs kring samtal och överlämning pedagoger emellan. Vi kan se på resultatet av enkäten att vårt arbete med miljöerna har uppmärksammats, detta kommer vi naturligtvis att fortsätta utveckla.

Ledarskap:
I resultatet av årets enkät kan vi läsa ut att vi behöver bli tydligare med information kring pedagogernas olika ansvarsområden. Flertalet av vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras att ta ansvar och att deras tankar och intressen tillvaratas på förskolan, dock behöver vi fortsätta vårt arbete kring att förbättra struktur och tydlighet i verksamheten. Vi kan se i enkätsvaren att vårdnadshavarna upplever en förbättring i samarbetet med förskolan. Dessutom har arbetet kring en hållbar framtid uppmärksammats på ett positivt sätt.

måndag 11 juni 2018


Midsommarfirande

Torsdagen den 21/6
Vi samlas för att sjunga och dansa vid 9:15 och efter det fikar vi med glass och jordgubbar.

Lediga barn är hjärtligt välkomna med vårdnadshavare.


måndag 4 juni 2018

Sommarvärme och vattenlek.

Hej hej.

Nu är det riktigt varmt ute om dagarna och vi vill erbjuda barnen mer vattenlek.
Vi har därför tänkt plocka fram en vattenspridare att ha på baksidan och skulle därför vilja att barnen har med ombyte alt badkläder samt en handduk till förskolan.
Med vänlig hälsning Personalen

Nytt lås på grinden mot parkeringen.

Hej alla.

Idag har vi fått ett nytt lås/ handtag på stora grinden mot parkeringen.
Vi har medvetet valt att sätta handtaget upp och ner för att göra det svårare för era barn att klara av att öppna grinden.
Så nu vädjar vi till er där hemma att inte visa era barn hur man öppnar grinden.Vi ber er också att inte tillåta era barn att klättra över staketet vid hämtning och lämning.
Allt detta för ge era barn lite extra säkerhet.

Med vänlig hälsning;  Personale
n

torsdag 24 maj 2018

 

En VÄDJAN till er VÅRDNADSHAVARE

Den 18 juni bjuder vi chefer in våra medarbetare till sommaravslutning.

Det skulle betyda mycket för oss om
du som vårdnadshavare skulle kunna hjälpa oss med att hämta ditt barn senast 16:30, måndagen den 18 juni.
Kontakta personalen om du har möjlighet så att de kan ändra tiden i schemat.Stort tack för gott samarbete!

Med vänliga hälsningar
Förskolecheferna Susanne, Johanna, Jenny