Den här bloggen handlar om Sörgårdens Förskola som har fyra avdelningar, Blåbäret & Lingonet som är två yngrebarnsavdelningar, samt Hallonet och Smultronet som är två äldrebarnsavdelningar. Hos oss finns ett rikt och varierat material som är tillgängligt för barnen utifrån ålder, intresse och förmåga. På Sörgården vill vi att alla ska känna sig välkomna. Alla barn och vuxna ska trivas och ha roligt tillsammans, det är en förutsättning för utveckling och lärande. Följ oss gärna här på bloggen och kolla vad vi gör och njut av härliga bilder.

tisdag 6 mars 2018

Hej alla föräldrar!
Se hit! 

Till dig som har barn i Norrköpings förskolor eller pedagogisk omsorg

 

Dina synpunkter är viktiga!

Under perioden 26 februari – 18 mars genomförs en enkätundersökning till alla vårdnadshavare med barn i förskolor eller i pedagogisk omsorg i Norrköping, både kommunala och fristående.

Norrköpings kommun arbetar ständigt med att utveckla en verksamhet av hög kvalitet. Vi vill också ha en verksamhet som är likvärdig där varje barn bemöts på allra bästa sätt. Denna enkät ger underlag till vårt kvalitetsarbete på respektive förskola och i pedagogisk omsorg samt på en övergripande kommunnivå.

Därför vill vi nu ha din hjälp med att svara på ett antal frågor om hur du upplever kvaliteten på ditt barns förskola eller i den pedagogiska omsorg du valt.

Utifrån dina och andra vårdnadshavares svar drar vi slutsatser om hur vi ska förbättra verksamheten framöver.

Enkäten är anonym och en samlad rapport lämnas efter enkätperiodens slut till varje förskola eller pedagogisk omsorg.

Tack för din medverkan – den är värdefull för oss!

Med vänlig hälsning

Sofie Lindén, utbildningsdirektör

Om ni känner att ni vill ha hjälp med enkäten, eller undrar något så fråga gärna oss pedagoger!
Vi hjälper gärna till, detta kan man göra vid lämning och hämtning av ditt barn på förskolan.
Med vänlig hälsning Personalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar