Den här bloggen handlar om Sörgårdens Förskola som har fyra avdelningar, Blåbäret & Lingonet som är två yngrebarnsavdelningar, samt Hallonet och Smultronet som är två äldrebarnsavdelningar. Hos oss finns ett rikt och varierat material som är tillgängligt för barnen utifrån ålder, intresse och förmåga. På Sörgården vill vi att alla ska känna sig välkomna. Alla barn och vuxna ska trivas och ha roligt tillsammans, det är en förutsättning för utveckling och lärande. Följ oss gärna här på bloggen och kolla vad vi gör och njut av härliga bilder.

onsdag 13 juni 2018

Kvalitetsenkät för vårdnadshavare på Sörgårdens förskola
2018
Först vill vi tacka för att ni tar er tid för denna enkät och hjälper oss i arbetet med att förbättra vår verksamhet. Här nedan har vi gjort en sammanfattning och analys av enkätsvaren. Det är ca 80% av er föräldrar som har svarat vilket vi är väldigt tacksamma för, resultatet är ett viktigt verktyg för oss att ha som underlag när vi jobbar med verksamhetens utveckling och en ökad kvalité.
Denna sammanfattning och analys kommer vi också att använda när vi planerar verksamheten inför nästa läsår. Det skulle vara värdefullt för oss att ni även i framtiden tar er tid att besvara likabehandlingsenkäten också, då det är en möjlighet för er att föra fram era reflektioner kring verksamheten. Resultat och kommentarer analyseras och blir ett viktigt underlag för kommande läsår.
Trygghet

Vårdnadshavarna efterlyser mer information om sina barns dag och verksamheten i övrigt. Även mer struktur och tydligare regler efterfrågas. Positivt är dock att vårdnadshavarna upplever att barnens trygghet och trivsel har ökat i förskolan. Vi ser en försämring i resultatet på punkten ”alla barn ges samma förutsättningar på mitt barns förskola” men då svarsfrekvensen på Likabehandlingsenkäten var så låg och det inte finns så många kommentarer eller förslag från vårdnadshavarna vill vi gärna få in fler av era tankar kring detta för att kunna utveckla arbetet kring området.
Kunskap:
Många av våra familjer upplever att vår förskola väcker barns lust att lära och i enkäten kan vi utläsa att vårdnadshavarna ser att vi arbetar med olika teman och projekt, dock har vi fått till oss att vi behöver bli bättre på att informera om arbetet kring detta. Över huvud taget mer information efterfrågas och även en bättre struktur behövs kring samtal och överlämning pedagoger emellan. Vi kan se på resultatet av enkäten att vårt arbete med miljöerna har uppmärksammats, detta kommer vi naturligtvis att fortsätta utveckla.

Ledarskap:
I resultatet av årets enkät kan vi läsa ut att vi behöver bli tydligare med information kring pedagogernas olika ansvarsområden. Flertalet av vårdnadshavarna upplever att barnen uppmuntras att ta ansvar och att deras tankar och intressen tillvaratas på förskolan, dock behöver vi fortsätta vårt arbete kring att förbättra struktur och tydlighet i verksamheten. Vi kan se i enkätsvaren att vårdnadshavarna upplever en förbättring i samarbetet med förskolan. Dessutom har arbetet kring en hållbar framtid uppmärksammats på ett positivt sätt.
Vi tackar för ert engagemang och de kommentarer som flera av er lämnat i enkäten. Kommentarerna hjälper oss att få en mer konkret bild av vad ni tänker att vi är bra på och vad vi kan utveckla för en ökad kvalité på vår förskola.

 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar